Collaborating in energy data exchange

Zpravodaj projektu DATA4ACTION . 4

Přináimage d4a newsletter 4 zlinšíme Vám čtvrtý zpravodaj projektu DATA4ACTION, ve kterém naleznete mimo jiné informace o nově energetických pozorovatelnách, závěry ze vzdělávacího workshopu DATA4ACTION na téma využití a šíření dat nebo Doporučení týkající se zdokonalení procesu sdílení energetických dat pro efektivní energetické plánování na nižší než celostátní úrovni.

 

.

Related Posts