Colaborând pentru schimbul de date energetice

Sunt Planificator

Fie că sunt agenții regionale de energie, coordonatori regionali ai CoM, birouri energetice regionale de statistică, sau consultanți în planificarea energiei durabile, Facilitatorii regionali în planificarea de energie vor juca un rol esențial în facilitarea și organizarea procesului de cooperare dintre obiectivele anterioare. Ei vor fi în măsură să ofere sprijin tehnic necesar autorităților publice, în colectarea, prelucrarea și de modelarea datelor pentru SEAP-uri, precum și capacitarea managementului parteneriatului. Mulțumită relației lor strânse cu autoritățile publice și părțile interesate în domeniul energiei, precum și expertizei tehnice pe care o posedă în planificarea de energie, aceștia vor fi în măsură să pună în aplicare servicii de date și să promoveze înființarea de structuri de sprijin. Ei vor beneficia de expertiza tehnică suplimentară în procesul de prelucrare și schimb de date, așa cum s-a prevăzut în WP 4 și va fi într-o poziție bună pentru a sprijini autoritățile în schimbul de date pentru planificarea energiei durabile. Și alți facilitatori regionali de planificare de energie, în afara ariei geografice acoperite de consorțiu, vor beneficia de activitățile de replicare prvăzute.

 

 

Please read

 

Vă rugăm citiți publicațiile noastre:

Ghiduri, recomandări și bune practici

data4action_4_TPAnaliza nevoilor și experiențelor privind schimburile de date energetice pentru PAED-uri link Februarie 2015
data4action_4_TPProbleme-cheie privind schimburile de date pentru sustenabilitatea energetică a teritoriilor
link Februarie 2015
. . .

Interviuri

data4action_4_TPIBERDROLA Basque Country împărtășește viziunea sa privind Schimburile de Date Energetice la nivel Local link Februarie 2016
data4action_4_TPERDF Rhône-Alpes Bourgogne împărtășește viziunea sa privind Schimburile de Date Energetice la nivel Local link Julie 2015
. .
Newsletters . .
data4action_4_TPAl 5-lea newsletter al proiectului DATA4ACTION link decembrie 2016
data4action_4_TPAl 4-lea newsletter al proiectului DATA4ACTION link mai 2016
data4action_4_TPAl 3-lea newsletter al proiectului DATA4ACTION link Februarie 1016
data4action_4_TPAl 3-lea newsletter al proiectului DATA4ACTION link Julie 2015
data4action_4_TPPrimul newsletter al proiectului DATA4ACTION link Decembrie 2014
. . .
Pentru a afla mai multe, vă rugam accesați Biblioteca
barre Listen_EPF

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Interviu cu Silvio DENIGRIS, Città Metropolitana di Torino
Interviu cu Maria FABIANELLI, IRE Liguria SpA
Interviu cu Matthieu Guedon, ALE Grand Lyon