Colaborând pentru schimbul de date energetice

Sunt furnizor de energie

Pe parcursul proiectului, furnizorii de date de energie vor fi mobilizați pentru proiectarea și implementarea de modele de colaborare. Lucrând mână în mână cu autoritățile publice, ei vor fi în măsură să furnizeze date de energie pentru proiectarea, implementarea și monitorizarea SEAP-urilor regionale și locale și și să beneficieze de modele de colaborare de scucces reciproc cu autoritățile publice. Cu toate că acest grup țintă cuprinde o gamă largă de părți interesate, toți au în comun: acces la datele de energie necesare de către autorități publice pentru planificarea energetică. Până în prezent, aceste date de energie au fost folosite în principal pentru nevoile proprii. În plus, ele se confruntă cu condiții noi pentru afaceri (de exemplu: dereglementare privind energia, noi oportunități pentru servicii energetice, creșterea interesului comun în protecția climei).
Această nouă paradigmă va crea structura pentru noile condiții în implementarea unor modele de colaborare pentru schimbul durabil de de date. Furnizori de date de energie vor beneficia de noi oportunități de afaceri și de la o relație mai bună și mai strânsă cu municipalitățile. Partenerii din proiectul Data4Action au fost aleși pentru legăturile puternice cu furnizorii de date de energie. Ca urmare, cel puțin 14 de furnizori de date de energie sau asociațiile lor europene, cum ar fi ESCO.EU și-au exprimat interesul puternic în punerea în aplicare a sistemelor de colaborare în vederea schimbului de date pentru SEAP-uri.

 

Please read

Vă rugăm citiți publicațiile noastre:

 

Interviuri

data4action_4_TPIBERDROLA Basque Country împărtășește viziunea sa privind Schimburile de Date Energetice la nivel Local link Februarie 2016
data4action_4_TPERDF Rhône-Alpes Bourgogne împărtășește viziunea sa privind Schimburile de Date Energetice la nivel Local link Julie 2015
. .

Recomandări

.. .
data4action_4_TPRecomandări link Februarie 2016
data4action_4_TPMasă Rotundă Europeană privind Schimburile de Date Energetice link Octombrie 2015, Brussels
. . .

Workshop-uri pentru Învățare Reciprocă

. .
data4action_4_TPWorkshop pentru Învățare Reciprocă privind Diseminarea datelor energetice și utilizarea acestora link Noiembrie 2015, Torino
data4action_4_TPWorkshop pentru Învățare Reciprocă privind Managementul Datelor Energetice link Mai 2015, Plovdiv
data4action_4_TPWorkshop pentru Învățare Reciprocă privind Managementul Parteneriatelor privind Schimburile de Date Energetice link Octombrie 2014, Bilbao

 

Pentru a afla mai multe, vă rugam accesați Biblioteca

barre Energy data providers

 

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Interviu cu Andreas Andersson, Luleå Energy Company
Interviu cu Giuseppe Gamba, AzzeroCO2