Collaborating in energy data exchange

Strategická doporučení : Zlepšování sdílení energetických dat pro efektivní udržitelné energetické plánování na nižší než státní úrovni

screenshot Policy recommendations in Czech

Následující část shrnuje doporučení PRO EVROPSKÉ A NÁRODNÍ TVŮRCE STRATEGIÍ za účelem ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU K ENERGETICKÝM DATŮM A JEJICH SBĚRU pro udržitelné energetické plánování orgány veřejné správy na nižší než státní úrovni.
Doporučení jsou založena na výstupech z jednání u kulatého stolu, která probíhala na evropské a regionální úrovni v rámci projektu IEE-DATA4ACTION. Doporučení byla odvozena z mezer odhalených ve stávající legislativě a definují klíčové prvky, které by mohly být v budoucnu představeny či by mohly revidovat legislativu s cílem usnadnění výměny energetických dat.

Data4Action Doporučení pro evropské a národní tvůrce strategií a koncepcí

Related Posts