Spolupráce ve sdílení energetických dat

Regionální energetická pozorovatelna

Návštěva nové pozorovatelen

 

Návštěva existujících pozorovatelen

 

Regionální pozorovatelny jsou silným nástrojem pro realizaci účinných strategií na místní úrovni. Většina struktur je řízená místními sdruženími lespoň několika orgánů veřejné správy a dodavatelů energetických dat. Pozorovatelny jsou často podporovány ze strany veřejných orgánů a jsou začleněné do stávajících regionálních organizací jako jsou např. energetické agentury nebo odbory regionálních samospráv. Přidanou hodnotou tohoto druhu struktury je její vysoká úroveň technických dovednosti ve sběru dat, analýze dat a v energetickém plánování.

Regionální pozorovatelny výrazně přispívají k pochopení regionálních dopadů změny klimatu a identifikaci oblastí a priorit pro účinná opatření. Pozorování emisí skleníkových plynů je pro naši společnost samozřejmou podmínkou pro návrh a aplikaci užívat jakýchkoliv vhodných opatření. Úlohy pozorovatelen jsou obvykle velmi různorodé. Pozorovací systém poskytuje data, nejčastěji zdarma, a zvyšuje znalost o situaci v regionu ohledně změny klimatu (energie a informace týkající se emisí skleníkových plynů). V některých případech je zahrnuty také údaje o kvalitě ovzduší nebo sociálních, ekonomických a environmentálních dopadech. Díky pozorovatelnám bude možné charakterizovat současnou situaci a problémy týkající se změny klimatu, identifikovat trendy a ovlivňující faktory a definovat různé scénáře s cílem splnit požadavky pro cíl 20-20-20 i pozdější.

 

Dalším úkolem pozorovatelen je analýza a sledování vývoje situace v regionu v oblasti změny klimatu a identifikace problémů, zpracování údajů o emisích skleníkových plynů a spotřeb energie, aby bylo možné vyhodnotit vývoj v těchto oblastech. Za tímto účelem pozorovatelny určují kvantitativní i kvalitativní cíle, identifikují zdroje, nástroje a možnosti pro přijetí opatření. Regionální pozorovatelna navíc disponuje odbornými znalostmi a poskytuje poradenství v oblasti rozvoje politiky v rozhodovacím procesu. Sleduje skutečný pokrok vůči stanoveným cílům a přizpůsobuje tak své úsilí na dosažení těchto cílů. Nakonec dochází k vyhodnocení dopadu opatření v oblasti klimatu ve smyslu energetických úspor a snížení emisí skleníkových plynů. Tyto výsledky jsou posléze poskytovány místním klíčovým prostřednictvím fór pro sdílení znalosti a zkušeností. Prostřednictvím balíčku v oblasti klimatu a energetiky byla v březnu 2009 přijatá závazná právní úprava k provedení cíle EU 20-20-20. Tento legislativní baliček stanoví zvláštní podmínky pro dosažení těchto cílů a rozšiřuje se do členských států (což by mohlo vest k zavedení více omezujících emisních předpisů, pokud by státy měly zájem). Regionální a místní orgány hrají důležitou roli pro dosažení těchto cílů, zejména proto, že EU podporuje rozvoj regionů a implementaci strategií v oblasti zmírňování změn klimatu, např. prostřednictvím Paktu starostů a primátorů. Stávající místní údaje o emisích skleníkových plynů nejsou dostatečnou a cílenou pomoci evropským regionům při definování a monitorování místní strategií a koncepcí a zároveň existuje mnoho místních monitorovacích systémů v oblastech, kde se zabývají otázkami životního prostředí (jako energie, emise skleníkových plynů, kvalita ovzduší, klimatické změny atd.). Z těchto důvodů jsme se rozhodli vytvořit evropskou síť Energee-Watch s cílem standardizovat data na evropské úrovni, umožnit srovnávání mezi evropskými územími vyvinout celoevropskou metodiku.

 Modely vzájemně výhodné spolupráce

 

shema_1stopshop_CS