Samarbete för energi data utbyte

Om Data4Action

Välkommen till Data4Action webbsidan!


Energidataåtkomst kan vara en utmaning för många aktörer på grund av äganderätt till data, kommersiell känslighet, brist på pålitlighet eller resurser. Data 4 Action har som mål att genom identifiering av överförbara modeller av regionalt samarbete förbättra kommuners och regioners arbete med energi- och utsläppsdata. Detta ska hjälpa regionala och lokala myndigheter att verkställa och uppfölja sina åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAPs).

Det övergripande syftet med Data4Action är att upprätta långsiktiga datautbyte modeller för hållbar energiplanering. Detta ska ske genom ett kontinuerligt samarbete mellan offentliga myndigheter och energiintressenter. Långsiktiga samarbetsmodeller
kommer att bygga på bilaterala samarbetsavtal, och utbyte av data och uppgifter. Inom projektet Data4Action kommer 12 regionala inventeringsverktyg att utvecklas. Områden omfattar totalt mer än 5000 kommuner. Data 4 Action fokuserar på 4 huvudaktiviteter: att förbättra förutsättningarna för datautbyte, att mobilisera viktiga aktörer, att underlätta samarbete och genom att skapa nya inventeringsverktyg.

DATA4ACTION infofoldern (Klicka på nedanstående flagga.)

Koordinator: Patrick Biard

4 minuters video.

15 minuters video.