Collaborating in energy data exchange

Nyhetsbrev 5

 

newsletter_5_swe

 

I detta femte nyhetsbrev får vi ta del av utmaningen med datautbyte. Det kommer även att avhandlas om de regionala utbytena mellan de olika regionerna och samverkansparterna inom projektet, där man verkar för ömsesidigt lärande. Riktlinjer och rapporteringsramverk för Borgmästaravtalet behandlas, där lokala och regionala myndigheter har fått en gemensam rapporteringsmall för att de som ingått i avtalet har möjlighet att visuellt följa sin utveckling utifrån satta mål. I nyhetsbrevet kommer det även att kort redogöras om en fallstudie genomför i Metropolitan City of Torino, där man studerat data från ett sextiotal lokala energioperatörer och intressenter och tillhandahållit dessa kostnadsfritt till intresserade kommuner, forskningsinstitut och konsulter.

 

Länk till nyhetsbrev:

d4a-newsletter_5_sv

Related Posts