Samarbete för energi data utbyte

Mer relaterade projekt och aktiviteter

Working with other initiatives or projects

 

Energee-watch is the European Network of Regional GHG Emissions and Energy Watch, with the aim of standardising data at a European Level, enabling comparisons across European territories to be made and for European-wide methodologies to be established.To date, many observatories in Europe are built on air quality observation, with the structures governed by a local consortium and financially supported by public authorities. Furthermore, the methodologies used to observe GHG emissions are based on International standards (IPCC and Corinair) and national methodologies, rather than European-wide methods. The observatories identified through the Energee-Watch network so far have expressed the need for further standardisation amongst observatories, in order to enable comparisons between territories and European methodologies to be established.

Website: www.energee-watch.eu
Contact: info@energee-watch.eu

 

The MESHARTILITY (Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors) project aims at the development of solutions and tools facilitating exchange of energy data between energy utilities and local authorities that are busy assessing local greenhouse gas (GHG) emissions and planning action to address this through energy savings, energy efficiency and the use of renewable energy. These solutions and tools will help cities, who are signatories of the Covenant of Mayors, to develop their Sustainable Energy Action Plans (SEAPs). Energy data issues to be explored:

  • data ”ownership”
  • access to date
  • quality of data
  • regular update of data
  • approach (if any) to top-down and bottom-up data correlation

Website : www.meshartility.eu
Contact: meshartility@info.carm.es

 

SEAP-PLUS hjälper till och bidrar till att framgångsrikt implementera borgmästaravtalet genom att:

•  Främja och få fler lokala och regionala politiska organisationer att stödja Borgmästaravtalet både som undertecknare och aktiv part.
•  Hjälpa till med att skriva och implementera fler och bättre åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAP)

  • Underlätta för samarbete mellan lokala, regionala beslutsfattare och energileverantörer
  • Stödja aktiv kunskapsöverföring mellan tidigare undertecknare av avtalet och nya regionala aktörer
  • Hjälpa till att integrera SEAP i regionala politikområden
  • Främjande en förståelse för – och användande av – Europas strategier och finansierings instrument och program som ELENA, IEE, JESSICA, Strukturfonder, etc av Lokala beslutsfattare
  • Nå ut och informera så många lokala, regionala, nationella och Eurpeiska intressenter som möjligt.

Website: www.seap-plus.eu
Contact:

 


Borgmästaravtalet är den konventionella europeiska rörelsen som engagerar lokala och regionala myndigheter, som på frivillig väg åtar sig att öka energieffektivitet och användning av förnybara energikällor inom sina territorier. Avtalsparternas syfte genom detta sitt åtagande är att uppfylla och överskrida Europeiska unionens mål att senast år 2020 minska CO2-utsläppen med 20 %.

Samordnare:
”Samordnare” är de offentliga förvaltningar som tillhandahåller strategisk vägledning, ekonomiskt och tekniskt stöd till kommuner som ansluter sig till borgmästaravtalet men saknar nödvändig kompetens och/eller resurser för att uppfylla kraven.

Website: www.covenantofmayors.eu
Contact: coordinators@eumayors.eu