Spolupráce ve sdílení energetických dat

Jsem Zprostředkovatel

Ať už se jedná o regionální energetické agentury, regionální koordinátory, energetické regionální statistické úřady nebo poradce v oblasti udržitelného energetického plánování, bude zprostředkovatel hrát klíčovou roli při regionálním energetickém plánování a usnadňovat organizaci procesu spolupráce mezi výše uvedenými. Zprostředkovatelé budou schopni poskytnout technickou podporu potřebnou pro orgány veřejné správy při sběru dat, při zpracování a modelování dat pro udržitelné energetické akční plány (SEAP), stejně tak i při řízení partnerství. Díky jejich blízkým vztahům s veřejnými orgány i jejich technickým znalostem při energetickém plánován, budou zprostředkovatelé schopni realizovat datové služby a napomáhat zřizování podpůrných struktur, které budou mít užitek z dodatečných technických odborných znalostí v oblasti výměny a zpracování dat a budou na silnější pozici pro podporu veřejných orgánů ve výměně dat při plánování udržitelné energetiky. Další zprostředkovatelé regionálního energetického plánování mimo danou zeměpisnou oblast, na kterou se vztahuje projektové konsorcium projektu DATA4ACTION, budou mít prospěch z přenosu zkušeností, který je také jednou z aktivit projektu..

 

Please read

 

Přečtěte si naše publikace :

Pokyny, doporučení a osvědčené postupy ke sdílení energetických dat
data4action_4_TPAnalýza potřeb a zkušeností ke sdílení dat k SEAP odkaz
ENG
Únor 2015
data4action_4_TPKlíčové problémy ve sdílení dat k udržitelné energetice v územích odkaz
ENG
Únor 2015
. . .
Rozhovor
data4action_4_TPRozhovor IBERDROLA Basque Country odkaz
ENG
February 2016
data4action_4_TPRozhovor ERDF Rhône-Alpes Bourgogne odkaz
ENG
July 2015
. .
Newsletters . .
data4action_4_TPZpravodaj projektu DATA4ACTION č. 4 odkaz
CZE
data4action_4_TPZpravodaj projektu DATA4ACTION č. 4 odkaz
CZE
data4action_4_TPZpravodaj projektu DATA4ACTION č. 4 odkaz
CZE
data4action_4_TPZpravodaj projektu DATA4ACTION č. 4 odkaz
CZE
.
.
Chcete-li vědět víc, prosím, do knihovna.
barre Listen_EPF

Poslechněte si Vaše kolegy z dalších organizací zprostředkujících sdílení dat:

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Silvio DENIGRIS Rozhovor , Città Metropolitana di Torino
odkaz Maria FABIANELLI Rozhovor , IRE Liguria SpA
Matthieu GUEDON Rozhovor, ALE Grand Lyon