Spolupráce ve sdílení energetických dat

Jsem Zástupce veřejné správy

Regionální a místní veřejné orgány, které již prokázaly svůj politický zájem na nízkouhlíkových a energeticky udržitelných oblasti, jsou klíčovou cílovou skupinou tohoto projektu. Zástupci veřejné správy budou těsně spolupracovat s poskytovateli energetických údajů a zprostředkovateli regionálního energetického plánování za účelem vytvoření společné vize a ucelených podmínek pro výměnu energetických dat. Tvorba ambiciózního energetického udržitelného akčního plánu (SEAP) často vyžaduje koordinovanou spolupráci s poskytovateli energetických dat, od kterých je možné získat potřebné údaje k navrhování, provádění a monitorování SEAP. Prostřednictvím dlouhodobé  spolupráce veřejných orgánů a poskytovatelů energetických dat dojde k výrazně lepším výsledkům na místní úrovni při implementaci a sledování SEAP. Veřejné orgány jsou buď přímo zastoupeny v konsorciu DATA4ACTION nebo jsou zapojený prostřednictvím koordinátorů a energetických agentur, se kterými úzce spolupracují při plánování udržitelné energetiky.

Již 28 regionálních a místních orgánů veřejné správy se zavázalo k zapojení se do aktivit DATA4ACTION a další projevili o něj zájem.

 

 

Please read

 

Přečtěte si naše publikace:

data4action_4_TPZpravodaj projektu DATA4ACTION č. 4 odkaz

CZE

 Květen 2016
data4action_4_TPZpravodaj projektu DATA4ACTION č. 3 odkaz

CZE

Únor 2016
data4action_4_TPZpravodaj projektu DATA4ACTION č. 2 odkaz

CZE

Červenec  2015
data4action_4_TPZpravodaj projektu DATA4ACTION č. 1 odkaz

CZE

Prosinec  2014

Chcete-li vědět víc, prosím, do knihovna

.

barre.

test2

Poslechněte si Vaše kolegy z dalších orgánů veřejné správy

[Widen the video screen to click on the bottom-right button
to activate sub-titles]

Kenneth Backgård Rozhovor,
Norrbotten Regional Council
Roberto Ronco Rozhovor,
Assessore all’Ambiente
della Provincia di Torino
.
Cllr Denis Foley Rozhovor,
Chairman of Carlow County Council
.
Ana Juaristi Rozhovor,
Head of Service of
Environmental Health & Sustainability
of Donostia-San Sébastian
.
Ylva Sarden Rozhovor,
Norrbotten County
Administration Board
.
Gheorghe Damian Rozhovor,
Primarul comunei Ciugud jud. ALBA
.
Frédérick Mabille Rozhovor, Dunkerque Grand Littoral
.
. .