Spolupráce ve sdílení energetických dat

Jsem poskytovatel dat

Během projektu budou poskytovatele energetických dat mobilizovány pro navrhování a realizaci modelů spolupráce. Tím, že se pracuje společně s orgány veřejné správy, budou poskytovatelé schopni poskytnout energetické údaje pro navrhování, provádění a sledování regionálních a místních dat pro SEAP a těžit ze vzájemně výhodných modelů spolupráce s orgány veřejné správy. I když tato cílová skupina zahrnuje širokou škálu různých zúčastněných stran, všichni mají jedno společné, a to přístup k energetickým údajům potřebným pro orgány veřejné správy při energetickém plánování. Doposud tyto údaje o energii sloužily především pro vlastní potřebu. Navíc všichni čelí novým obchodním podmínkám (například deregulace energie, nové možnosti energetických služeb, zvýšení společného zájmu o ochraně klimatu).

Toto paradigma připraví půdu pro nové podmínky při provádění udržitelných modelů spolupráce na výměnu dat. Poskytovatelé energetických údajů budou ěžit z nových obchodních příležitostí a z lepších a bližších vztahů s městy a obcemi. Projektoví partneři Data4Action byli vybráni díky pevnému spojení s poskytovateli energetických dat. Výsledkem je, že  minimálně 14 poskytovatelů energetických dat nebo jejich evropská sdružení, jako například ESCO.EU, vyjádřilo svůj velký zájem o implementaci modelů spolupráce  na výměnu dat pro udržitelné energetické akční plány měst a obcí.

 

Please read

Přečtěte si naše publikace:

 

Rozhovor
data4action_4_TPRozhovor IBERDROLA Basque Country odkaz
ENG
Únor 2016
data4action_4_TPRozhovor ERDF Rhône-Alpes Bourgogne odkaz
ENG
červenec 2015
. .
Doporučení
.. .
data4action_4_TPDoporučení ke sdílení energetických dat odkaz
CZE
Únor 2016
data4action_4_TPEvropský kulatý stůl týkající se sdílení energetických dat odkaz
ENG
Říjen 2015, Brusel
. . .
Skupinový vzdělávací workshop
. .
data4action_4_TP Skupinový vzdělávací workshop na téma využití a šíření dat odkaz ENG Listopad 2015, Torino
data4action_4_TPSkupinový vzdělávací workshop na téma datového managementu odkaz ENG Květen 2015, Plovdiv
data4action_4_TPSkupinový vzdělávací workshop na téma partnerského managementu odkaz
ENG
Říjen 2014, Bilbao

 

Chcete-li vědět víc, prosím, do knihovna

barre Energy data providers

Poslechněte si Vaše kolegy z dalších organizací poskytujících data:

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Rozhovor Andreas Andersson, Luleå Energy Company
  Rozhovor Giuseppe Gamba, AzzeroCO2