Collaborating in energy data exchange

Handbok för att tillgängliggöra energidata för hållbara energi- och klimatplaner

guide-SWTillgänglig och noggrann energidata är avgörande för att kunna identifiera trender i ekonomiskt prioriterade sektorer med avsikt att påverka energipolitik och säkerställa förbättringar i energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi. De här åtgärderna kan sedan byggas in i lokala och regionala riktlinjer och planer för hållbar energi, och framstegen i genomförandet kan övervakas periodiskt.

Vår handbok för att tillgängliggöra energidata har främst tagits fram för:

  • Offentliga myndigheter som söker bättre tillgång till lokala, korrekta energidata inom sitt territorium för användning vid hållbar energiplanering.
  • Ansvariga för energiplanering som vill stödja utvecklingen av avancerade samarbetsmodeller mellan offentliga myndigheter och dataleverantörer, exempelvis ett regionalt datacenter eller energiobservatorium.
  • Energidataleverantörer som är villiga att vara en del av utveckling och genomförande av regional och lokal energipolitik.

Ladda ner handboken här

Related Posts