Samarbete för energi data utbyte

För dig som är verksam inom planering

Oavsett om det handlar om regionala energikontor, regionala samordnare för Borgmästaravtalet, regionala organisationer eller forskningsinstituteter som arbetar med energi- och miljödata, eller konsulter inom hållbar energiplanering, kommer alla som på olika sätt jobbar med regional energiplanering spela en central roll i att förbättra samarbetet mellan olika relevanta aktörer.De kommer att kunna ge det tekniska stöd som behövs av offentliga myndigheter för datainsamling, och bearbetning och modellering av data för SEAPs. Som ett resultat av deras nära relation med myndigheter och energiintressenter samt deras tekniska kompetens inom energiplanering, kommer de att kunna genomföra datatjänster och främja inrättandet av stödstrukturer. De kommer att ha en  viktig roll för att stödja myndigheterna i datautbyte för hållbar energiplanering.

 

Please read

 

Vänligen läs våra publikationer:

Guides and ….
data4action_4_TPAnalys av behov och erfarenhet om datautbyte för SEAPs länk Februari 2015
data4action_4_TPNyckelfrågor om datautbyte för hållbar energi i regionen  länk Februari 2015
. . .
Interviews
data4action_4_TPIBERDROLA Basque Country delar sina tankar om lokalt energidatautbyte länk Februari 2016
data4action_4_TPRhône-Alpes Bourgogne delar sina tankar om lokalt energidatautbyte länk Juli 2015
. .
Nyhetsbrev . .
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 6 länk Februari 2017
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 5 länk  December 2016
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 4 länk  Maj 2016
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 3 länk Februari 2016
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 2 länk Juli 2015
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs första nyhetsbrev länk December 2014
. . .
För att läsa mer, titta i Biblioteket.
barre Listen_EPF

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Intervju med Silvio DENIGRIS, Città Metropolitana di Torino
Intervju med Maria FABIANELLI, IRE Liguria SpA
Intervju med Matthieu Guedon, ALE Grand Lyon