Samarbete för energi data utbyte

För dig som är offentlig verksamhet

Regionala och lokala myndigheter har redan visat ett starkt politiskt engagemang för minskning av koldioxidutsläpp och regioner som satsar på hållbara energi är den viktigaste målgruppen frö Data4Action. Kommuner och regioner ska kontinuerligt samarbeta med energidataleverantörer och regionala intressenter inom energiplanering för att skapa en gemensam vision och gemensamma regler för energidatautbyte. Att utveckla, genomföra och övervaka ambitiösa åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAPs) oftast kräver samordnade insatser med energidataleverantörer. Genom samarbete mellan lokala och regionala myndigheter på ena sida och energi dataleverantörer på andra kan långsiktiga samarbetsmodeller och bättre resultat vara möjliga. Regionala och lokala myndigheter är representerade i Data4Action konsortiet både direkt och genom Borgmästaravtal samordnare och regionala energikontor.

28 regionala eller lokala myndigheter har redan tagit beslut att medverka i Data4Action och många fler har visat intresse att dra nytta av projektet.

Please read

 

Vänligen läs våra publikationer:

data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 6 länk February 2017
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 5 länk December 2016
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 4 länk Maj 2016
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 3 länk February 2016
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 2 länk July 2015
data4action_4_TPProjektet DATA4ACTIONs nyhetsbrev 1 länk December 2014

 

För att läsa mer, titta i Biblioteket

.

barre.

test2[Widen the video screen to click on the bottom-right button
to activate sub-titles]

Intervju med Kenneth Backgård,
Norrbotten Regional Council
Intervju med Roberto Ronco,
Assessore all’Ambiente
della Provincia di Torino
.
Intervju med Cllr Denis Foley,
Chairman of Carlow County Council
.
Intervju med Ana Juaristi,
Head of Service of
Environmental Health & Sustainability
of Donostia-San Sébastian
.
Intervju med Ylva Sarden,
Norrbotten County
Administration Board
.
Intervju med Gheorghe Damian,
Primarul comunei Ciugud jud. ALBA
.
Intervju med Frédérick Mabille, Dunkerque Grand Littoral
 . .
. .