Samarbete för energi data utbyte

För dig som är energi data leverantör

Under projektets gång ska energi data leverantörer mobiliseras att medverka i utveckling av innovativa samarbetsmodeller. Genom att arbeta hand i hand med regionala och lokala myndigheter, kommer de att kunna erbjuda energidata för utformning, genomförande och övervakning av regionala och lokala åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAPs) och dra nytta av win-win samarbetsmodeller med de lokala och regionala myndigheterna.

Målgrupp omfattar ett brett spektrum av olika energiintressenter som alla har en sak gemensamt: deras tillgång till energianvändningsdata behövs av lokala och regionala myndigheter för energiplanering. Hittills använder man energidata främst för sina egna behov.

Med energimarknader i förändring i bakgrund väntar stora nya utmaningar och nya affärsmodeller behövs.

Energidataleverantörer kommer att dra nytta av nya affärsmöjligheter och av ett bättre och närmare samarbete med kommuner och regioner. Data4Action projektpartners har bl.a. valts för sina starka band med energidataleverantörer. Som ett resultat har redan 14 energidataleverantörer eller deras europeiska organisationer som t.ex. ESCO.EU uttryckt sitt starka intresse för att medarbeta i utvecklingen av datautbyte modeller och verktyg som ska användas för arbete med åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAPs).

Please read

Vänligen läs våra publikationer:

 

Interviews
data4action_4_TPIBERDROLA Basque Country delar sina tankar om lokalt energidatautbyte link February 2016
data4action_4_TPERDF Rhône-Alpes Bourgogne delar sina tankar om lokalt energidatautbyte link Juli 2015
. .
Rekommendationer
.. .
data4action_4_TPRekommendationer link February 2016
data4action_4_TPRundabordssamtal om energidatautbyte på EU-nivå link Oktober 2015, Brussel
. . .
Erfarenhetsutbyten
. .
data4action_4_TPWorkshop om spridning av data & användning link November 2015, Turin
data4action_4_TPWorkshop om data hantering link Maj 2015, Plovdiv
data4action_4_TPWorkshop om ägande av data och management link Oltober 2014, Bilbao

 

För att läsa mer, titta i Biblioteket

barre Energy data providers

 

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Andreas Andersson Interview, Luleå Energy Company
Giuseppe Gamba, AzzeroCO2