Collaborating in energy data exchange

Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med Energikontor Mälardalen

malardalenI slutet av november var Energikontor Norr i Uppsala och besökte Energikontoret i Mälardalen för att dela med oss av våra erfarenheter av att arbeta med energi- och klimatstatistik i syfte att stötta kommunerna i deras energi- och klimatarbete. En del i detta handlade om erfarenheter av att utveckla lättillgängliga statistikverktyg där informationen finns tillgänglig och underlättar arbetet med att följa upp klimatåtgärder och målsättningar.

Ett annat syfte med resan var att med erfarenhet från vårt tilldelade uppdrag som samordnare av Borgmästaravtalet belysa de fördelar kommuner får genom att skriva på Borgmästaravtalet. Detta så att fler kommuner i Mälardalen vill ansluta sig och genom att vara med effektiviserar sitt strategiska klimatarbete.

.

.

.

Related Posts