Colaborând pentru schimbul de date energetice

Data4Action Bibliotecă

În această secțiune aveți posibilitatea să descărcați toate documentele importante și instrumentele puse la un loc pentru dvs. de către Partenerii Proiectului DATA4ACTION.

Documentele sunt clasificate pe secțiuni în partea de jos. Titlurile precedate de simbolul proiectului „4” au fost dezvoltate intern de către Partenerii Proiectului DATA4ACTION.

 

Ghiduri, recomandări și bune practici privind schimburile de date energetice

data4action_4_TP

Ghidul De Acces la Date Destinat Planurilor de Acțiune Pentru Energie Durabilă

link  Februarie 2017
data4action_4_TP

Workshop pentru Construirea Capacității privind utilizarea si diseminarea datelor

link November 2015, Torino
data4action_4_TP

Workshop Tematic – Promovarea Energiei Durabile – calitatea datelor energetice în sprijinul acțiunilor locale

link November 2015, Torino
data4action_4_TP

Masă Rotundă Europeană privind Schimburile de Date Energetice

link October 2015, Brussels
data4action_4_TP

Recomandări privind Schimburile de Date Energetice

link .
data4action_4_TP

Workshop pentru Construirea Capacității privind Managementul Datelor Energetice

link May 2015, Plovdiv
data4action_4_TP

Workshop pentru Construirea Capacității privind managementul parteneriatelor privind schimburile de date energetice

link October 2014, Bilbao
data4action_4_TP

Workshop Tematic – Sisteme informatice pentru planificarea energetică durabilă și a mobilității

link October 2014, Bilbao
data4action_4_TP

Probleme-cheie privind schimburile de date pentru sustenabilitatea energetică a teritoriilor

link February 2015
Proiectul Meshartility : Acorduri de cooperare cadru privind schimburile de date energetice dintre municipalități și furnizorii de energie link .

Ghidul De Acces la Date Destinat Planurilor de Acțiune Pentru Energie Durabilă

 

Ghiduri, recomandări și bune practici privind dezvoltarea energetică durabilă și monitorizarea rezultatelor

data4action_4_TP

Workshop Tematic – Procesul de Monitorizare a implementării Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă

link mai 2015, Plovdiv
Procesul de Monitorizare a implementării PAED-urilor link
Ghid – Dezvoltarea unui Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă [Covenant of Mayors] link 2010
Ghid pentru Observarea emisiilor de gaze cu efect de seră [Climact-Regions] link 2011

 

Rapoarte

data4action_4_TP

Analiza nevoilor și experiențelor privind schimburile de date energetice pentru PAED-uri

link februarie2015
Raport privind analiza cadrului legislativ la nivel european și național cu impact asupra schimburilor de date de pe piața energiei [Meshartility] link mai 2013
Recomandări pentru decidenții politici de la nivel european și național privind îmbunătățirea colectării și accesului la date energetice [Meshartility] link aprilie 2015

 

E-Newsletere

data4action_4_TP

Al 5-lea newsletter al proiectului DATA4ACTION

link decembrie 2016
data4action_4_TP

Al 4-lea newsletter al proiectului DATA4ACTION

link  mai 2016
data4action_4_TP

Al 3-lea newsletter al proiectului DATA4ACTION

link decembrie 2015
data4action_4_TP

Al 2-lea newsletter al proiectului DATA4ACTION

link iulie 2015
data4action_4_TP

Primul newsletter al proiectului DATA4ACTION

link decembrie 2014

 

Documente de Comunicare

data4action_4_TP

Pliant de informare privind proiectul DATA4ACTION

link decembrie 2014
data4action_4_TP

Prezentare video a proiectului DATA4ACTION

link septembrie 2014

 

Rețeaua Europeană

ENERGee-Watch – Rețeaua Europeană de Observatoare energetice si pentru monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră link .