Сътрудничество за обмен на енергийни данни

Data4Action Библиотека

 

Data4Action Библиотека

В тази секция ще намерите всички документи и инструменти на партньорите от проект DATA4ACTION.

Тези документи са подредени по секции. Тези, пред които има “4” са били разработени от партньорите по проект DATA4ACTION.

Насоки, препоръки и добри практики за споделяне на данни

data4action_4_TP

Ръководство за данни за Плановете за устойчиво енергийно развитие и климат

връзка февруари 2017
data4action_4_TP

Работна среща за разпространение и употреба на данни

връзка Ноември 2015, Торино
data4action_4_TP

Тематична работна среща – Промотиране на устойчива енергия – качество на данните в подкрепа на местните мерки

връзка Ноември 2015, Торино
data4action_4_TP

Eвропейска кръгла маса за споделяне на данни за енергията

връзка Октомври 2015, Брюксел
data4action_4_TP

Препоръки за споделяне на данни за енергията

връзка

февруари 2016
data4action_4_TP

Работна среща за управление на данни

връзка Май 2015, Пловдив
data4action_4_TP

Работна среща за управление на партньорства

връзка Октомври 2015, Билбао
data4action_4_TP

Tематична работна среща – информационни системи за устойчива енергия и планиране на мобилността

връзка Октомври 2015, Билбао
data4action_4_TP

Основни проблеми при споделянето на данни за устойчивото енергийно планиране на териториите

връзка Февруари 2015
Meshartility: Рамково споразумение за сътрудничество върху споделянето на данни между общините и енергийните доставчици връзка  .

 

Насоки, препоръки и добри практики за устойчиво енергийно планиране и мониторинг

data4action_4_TP

Тематична работна среща – Процесът на мониторинг на Планове за устойчиво енергийно развитие

връзка Май 2015, Пловдив
Процесът на мониторинг на Планове за устойчиво енергийно развитие връзка .
Ръководство – Как се създава План за устойчиво енергийно развитие [Конвента на кметовете] връзка 2010
Ръководство за наблюдение на парниковите емисии [Climact-Regions] връзка 2011

Доклади

data4action_4_TP

Анализ на нуждите и опита за споделяне на данни за Плановете за устойчиво енергийно развитие

връзка Февруари 2015
Доклад за анализа на европейските и национални законови рамки, засягащи споделянето на данни в енергийния пазар [Meshartility] връзка Май 2013
Препоръки за ЕК и националните власти за подобряване на процеса за събиране и достъп до енергийни данни [Meshartility] връзка Април 2015

Бюлетини

data4action_4_TP

4ти бюлетин на проекта DATA4ACTION

връзка Май 2016
data4action_4_TP

3ти бюлетин на проекта DATA4ACTION

връзка зима 2015
data4action_4_TP

2ри бюлетин на проекта DATA4ACTION

връзка Юли 2015
data4action_4_TP

1ви бюлетин на проекта DATA4ACTION

връзка Декември 2014

Комуникация

data4action_4_TP

Брошура на проекта DATA4ACTION

връзка Декември 2014
data4action_4_TP

Видео на проекта DATA4ACTION

връзка Септември 2014

Европейска мрежа

ENERGee-Watch – Европейска мрежа за регионалните обсерватории за парникови емисии и енергийни данни връзка .