Collaborating in energy data exchange

Data4Action Knihovna

D4A Knihovna

V této sekci si můžete stáhnout všechny důležité a užitečné dokumenty a nástroje, které pro vás shromáždili partneři projektu DATA4ACTION.

Dokumenty jsou zařazeny do různých částí viz níže. Ty, které jsou označeny číslicí “4”, byly vytvořeny projektovými partnery DATA4ACTION.

 

Pokyny, doporučení a osvědčené postupy ke sdílení energetických dat

data4action_4_TP

Průvodce přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii

odkaz

CZE

 únor 2017
data4action_4_TP

 Prezentace nových regionálních data center Shrnutí & ucelené zprávy

odkaz

ENG

Leden 2016
data4action_4_TP

Skupinový vzdělávací workshop na téma využití a šíření dat

odkaz

ENG

Listopad 2015, Turín
data4action_4_TP

Tematický workshop – Propagace udržitelné energie – Kvalita dat na podporu lokálních akcí

odkaz

ENG

Listopad 2015, Turín
data4action_4_TP

Evropský kulatý stůl týkající se sdílení energetických dat

odkaz

ENG

Říjen 2015, Brusel
data4action_4_TP

Doporučení ke sdílení energetických dat

odkaz

CZE

 Únor 2016
data4action_4_TP

Skupinový vzdělávací workshop na téma datového managementu

odkaz

ENG

Květen 2015, Plovdiv
data4action_4_TP

Skupinový vzdělávací workshop na téma partnerského managementu

odkaz

ENG

Říjen 2014, Bilbao
data4action_4_TP

Tematický workshop – Informační systémy pro energeticky udržitelné plánování a plánování mobility

odkaz

ENG

Říjen 2014, Bilbao
data4action_4_TP

Klíčové problémy ve sdílení dat k udržitelné energetice v územích

odkaz

ENG

Únor 2015
Meshartility: Rámcová dohoda o spolupráci při sdílení energetických dat mezi obcí a dodavatelem/poskytovatelem odkaz

ENG

 

Pokyny, doporučení a osvědčené postupy k plánování a monitorování udržitelné energie

data4action_4_TP

Tematický workshop – Proces monitorování SEAP

odkaz

ENG

Květen 2015, Plovdiv
Proces monitorování SEAP odkaz

ENG

.
Příručka – Jak vytvořit SEAP [Pakt starostů a primátorů] odkaz

ENG

2010
Manuál k příručce pro sledování emisí skleníkových plynů [ClimactRegions] odkaz

CZE

2011

Zprávy

data4action_4_TP

Analýza potřeb a zkušeností ke sdílení dat k SEAP

odkaz

ENG

Únor 2015
Zpráva z analýzy Evropských a národních právních rámců ovlivňujících sdílení dat na trhu s energií [Meshartility] odkaz

ENG

Květen 2013
Doporučení pro EU a národní zákonodárce ke zlepšení sběru a přístupu k energetickým datům [Meshartility] odkaz

ENG

Duben 2015

E-zpravodaj

data4action_4_TP

Zpravodaj projektu DATA4ACTION č. 4

odkaz

CZE

Květen 2016
data4action_4_TP

Zpravodaj projektu DATA4ACTION č. 3

odkaz

CZE

Únor 2016
data4action_4_TP

Zpravodaj projektu DATA4ACTION č. 2

odkaz

CZE

Červenec 2015
data4action_4_TP

Zpravodaj projektu DATA4ACTION č. 1

odkaz

CZE

Prosinec 2014

Komunikační dokumenty

data4action_4_TP

Leták projektu DATA4ACTION

odkaz

CZE

Prosinec 2014
data4action_4_TP

Prezentační video projektu DATA4ACTION

odkaz

ENG

Září 2014

Evropská síť

ENERGee-Watch – Evropská síť regionálních pozorovatelen emisí skleníkových plynů a energetických dat odkaz

ENG

.