Сътрудничество за обмен на енергийни данни

Добре дошли в Data 4 Action


Достъпът до енергийни данни може да е предизвикателство, поради собствеността върху данните, комерсиалната им защита и липсата на точност. Проектът Data4Action идентифицира успешни модели на сътрудничество и разглежда начините за подобряване на достъпа до тях за обществените власти при реализиране на Планове за Устойчиво Енергийно Развитие.

Основната цел на проекта е да създаде дълготрайни модели за обмен на данни чрез сътрудничество между местните власти и енергийните доставчици. Дългосрочните модели за сътрудничество ще бъдат реализирани чрез двустранни сътрудничества и създаване на местни енергийни обсерватории, които да представляват повече от 5 хиляди общини.

Проектът Data 4 Action има четири основни дейности: подобрява условията за обмен на данни, мобилизира основните заинтересовани лица и включва местни власти при реализиране и мониторинг на плановете за устойчиво енергийно развитие.

Новините

[archives]

Outcomes of the Data 4 Action Conference

Conference DATA4ACTION: the Observatories for Energy and GHG, a strong support to the Covenant of Mayors for Climate and Energy
Regional and local public authorities design, implement and monitor Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs). The Covenant of Mayors initiative provides support at each stage of this process. However, the success of these tasks as well as the improvement of the SECAPs can be guaranteed only through the availability of energy and GHG data. Ensuring the regular exchange of data between the stakeholders of the energy transition is the challenge at hand. The Conference will propose:

Data4Action story В подкрепа на местните власти – отчитане на стратегически общински документи

В рамките на развитието на обсерваторията за енергия, околна среда и климат, Енергийна агенция – Пловдив осъществи редица презентации пред местни власти по темите от устойчивото енергийно развитие.

Data4Action story DATA4ACTION Conference: Observatories for Energy and GHG, a strong support to the Covenant of Mayors for Climate and Energy

Regional and local public authorities design, implement and monitor Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs). The Covenant of Mayors initiative provides support at each stage of this process. However, the success of these tasks as well as the improvement of the SECAPs can be guaranteed only through the availability of energy and GHG data. Ensuring the regular exchange of data between the stakeholders of the energy transition is the challenge at hand.

Публикации

[archives]


Data4Action story Ръководство за данни за Плановете за устойчиво енергийно развитие и климат

Енергийните данни за ключови за идентифициране на тенденции в приоритетните икономически сектори за целите на устойчивото енергийно развитие и да осигурят подобряване на енергийната ефективност и повишаване на потреблението на възобновяеми енергийни източници. Тези мерки трябва да бъдат ориентирани към устойчивите енергийни политики и планове, а изпълнението им на местно ниво проследявано периодично.

Data4Action story Последният бюлетин на проект Data4Action

С вас е последният бюлетин на проект Data4Action. Той прави преглед на последната конференция на проекта – дискусиите и презентациите на представители на новите европейски обсерватории. Ще прочетете за бъдещето на Конвента на кметовете и какво предстои за общините подписали Конвента. Не на последно място, бюлетинът насочва към първото ръководство за обмен на енергийни данни в полза на плановете за устойчиво енергийно развитие.

Data4Action story Бюлетин 5 на проекта Data4Action е вече тук!

Новият бюлетин на проекта Data4Action е вече факт. В него можете да прочетете за предизвикателствата пред споделянето на данни и уебинарът, който се състоя за начини на визуализиране на данните. Бюлетинът представя и добрите практики на обсерваторията в Метрополитен Торино и обсерваторията в Алба Юлия, както и обмените между Торино и Тревизо.

Събития