Collaborating in energy data exchange

Ръководство за данни за Плановете за устойчиво енергийно развитие и климат

Енергийните данни за ключови за идентифициране на тенденции в приоритетните икономически сектори за целите на устойчивото енергийно развитие и да осигурят подобряване на енергийната ефективност и повишаване на потреблението на възобновяеми енергийни източници. Тези мерки трябва да бъдат ориентирани към устойчивите енергийни политики и планове, а изпълнението им на местно ниво проследявано периодично.

Наръчникът за достъп до данни за целите на Плановете за устойчиво енергийно развитие и климат е създадено за:

– местни власти, които искат по-добър достъп до местни, надеждни данни за устойчиво енергийно планиране;

– енергийни експерти, които желаят да подкрепят модели на сътрудничество между местни власти и доставчици на данни, включително и обсерватории;

– енергийни доставчици, които искат да играят положителна роля в развитието и реализирането на регионални и местни енергийни политики.

 

изтегляне го

Related Posts