Collaborating in energy data exchange

Последният бюлетин на проект Data4Action

С вас е последният бюлетин на проект Data4Action. Той прави преглед на последната конференция на проекта – дискусиите и презентациите на представители на новите европейски обсерватории. Ще прочетете за бъдещето на Конвента на кметовете и какво предстои за общините подписали Конвента. Не на последно място, бюлетинът насочва към първото ръководство за обмен на енергийни данни в полза на плановете за устойчиво енергийно развитие.

 

Свалете Бюлетин 6 от следния линк:

D4A_EU_Newsletter_6_Final_bg

.

.

.

Related Posts