Сътрудничество за обмен на енергийни данни

За Data 4 Action

.

Достъпът до енергийни данни е предизвикателство, поради търговската чувствителност на данните, конфиденциалността на данните или тяхната неточност. Проектът Data 4  Action ще дефинира модели за сътрудничество за подобряване на достъпа до енергийни данни за местните власти или по-добрата реализация и мониторинг на плановете за устойчиво енергийно развитие. Проектът се развива в четири насоки: подобрява условията за обмен на данни, мобилизира основните участници и фасилитира сътрудничеството чрез създаване на нови обсерватории и включва местните власти в реализирането и мониторинга на плановете за устойчиво енергийно развитие. Консорциумът ще си сътрудничи с 12 регионални партньора, които не са част от него и така ще почерпят от неговия опит за създаване на обсерватория.

Целта на Data 4 Action е да създаде дългосрочни модели за обмен на данни за устойчиво енергийно планиране, чрез сътрудничество между местните власти и доставчиците на енергийни данни.  Data 4 Action поставя фокус върху сътрудничеството и успешните партньорства, като създава специализирани структури за фасилитиране на сътрудничество и промотиране на Конвента на Кметовете, Климатичната действие и Енергийния Пакет на ЕС, и други инициативи за енергийно планиране и стратегии на ЕС. Ключовите резултати са регионални кръгли маси, създаване на ръководство за достъп до данни за планове за устойчиво развитие, и разширяване на мрежата Energee-Watch. Дългосрочното сътрудничество ще бъде реализиране чрез двустранни споразумения и развиването на дванадесет регионални центъра за събиране на данни или обсерватории, които да представляват повече от 5 000 общини.

Обсерваториите ще предоставят подкрепа за местните власти за създаване на сътрудничества с доставчиците на данни както и при събиране, обработване и промотиране на данните за планове за устойчиво енергийно развитие. Реализирането на тези структури ще се осъществени чрез трансфер на знанията между партньорите. Това сътрудничество ще бъде подкрепено от 48 споразумения за обмен на данни.

Повече от 60 местни власти ще се възползват от моделите за сътрудничество, наред с 120 техни представители, които ще посетят тематични работни срещи.

Свали брошурата,
Кликни на знамената за различните езици, на които е преведена брошурата:

bg-flag

 

.

Patrick Biard, координатор.

Видео де 4 минути.

Видео де 15 минути