Collaborating in energy data exchange

В подкрепа на местните власти – отчитане на стратегически общински документи

В рамките на развитието на обсерваторията за енергия, околна среда и климат, Енергийна агенция – Пловдив осъществи редица презентации пред местни власти по темите от устойчивото енергийно развитие.

Презентацията представи основните източници на данни при отчитане на общинските планове за ЕЕ, ВЕИ, КАВ и отпадъци. Тя очерта основните прилики в базите данни на съответните документи, както и източниците и подходите им набиране. В допълнение тя посочва европейските предизвикателства, както и националните изисквания за достигане на нивата на фини прахови частици и парникови емисии. Подчертани са интегрираните политики, които трябва да се приложат в отговор на общите трудности в областта на енергията околната среда и климата. Представени са ползите от включването в инициативи като Конвента на кметовете за климата и енергията; както и техните същност, цели и особености.

Презентацията е осъществена пред 200 представители на български общини.

Пълната презентация можете да свалите от този линк EAP-presentation.

Related Posts