Сътрудничество за обмен на енергийни данни

Аз съм Сътрудник планиране

Независимо дали са регионални енергийни агенции, регионални координатори на Конвента, регионални статистически офиси или консултантво за устойчиво енергийно планиране, Регионалните фасилитатори на енергийно планиране могат да играят важна оля за организиране на процеса на сътрудничество между различните целеви групи. Те ще предоставят техническа подкрепа за местните власти при събирането на данни и моделирането на плановете за устойчиво енергийно развитие, както и възможностите за управление на партньорството. В резултат на тяхната близка връзка с местните власти и енергийни доставчици, както и техническото им познание, фасилитаторите ще могат да реализират услуги за данните и промотират създаването на местни структури. Те ще имат ползи от допълнителните технически знания при обмена на данни и обработването им, и ще са в силна позиция да подкрепят местните власти в процеса на обмен на данни за устойчиво енергийно планиране. Регионалните фасилитатори, извън рамките на проекта, ще се ползват от откритията и натрупаното ноу-хау на консорциума.

 

Please read

 

Моля, прочетете нашите публикации:

Препоръки, насоки и добри практики
data4action_4_TPАнализ на нуждите и опита при споделяне на данни връзка Февруари 2015
data4action_4_TPБариери при споделяне на данни за устойчиви енергийни общности връзка Февруари 2015
. . .
Интервюта
data4action_4_TPIBERDROLA Интервю с Франциско Оларега, Ръководител на институционалната делегация на Ибердола в Баския регион връзка

февруари

2016

data4action_4_TPERDF Rhône-Alpes Bourgogne споделя опита в обмена на местни данни връзка Юли 2015
. .
Бюлетини . .
data4action_4_TPЧетвърти бюлетин на DATA4CTION връзка

май 2016
data4action_4_TPТрети бюлетин на DATA4ACTION връзка

февруари

1016

data4action_4_TPВтори бюлетин на DATA4ACTION връзка Юли 2015
data4action_4_TPПърви бюлетин на DATA4ACTION връзка Декември 2014
. . .
За повече информация, посетете Библиотеката
barre Listen_EPF

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Silvio DENIGRIS, Città Metropolitana di Torino
4 Maria FABIANELLI, IRE Liguria SpA
Matthieu Guedon, ALE Grand Lyon