Сътрудничество за обмен на енергийни данни

Аз съм Доставчик на енергийни данни

Повреме на проекта, доставчиците на енергийни данни ще бъдат мобилизирани за изготвяне и реализиране на моделите за сътрудничество. Като се работи „ръка за ръка“ с местните власти, ще бъдат предоставени енергийни данни за изготвяне, реализиране и мониторинг на регионалните и локални планове за устойчиво енергийно развитие; така ще бъдат изградени успешни модели на сътрудничество. Въпреки че тази целева група среща много и различни заинтересовани лица, те има едно общо: достъпът до енергийните данни са нужни на местните власти за енергийно планиране. До сега тези енергийни данни се използват повече за техните собствени нужди. Освен това те трябва да посрещат и новите бизнес пазари (енергийна либерализация, нови възможности за енергийни услуги, повишен интерес към опазване климата). Тази нова парадигма ще постави основа за развитие на устойчиви модели за обмен на данни. Енергийните доставчици ще имат полза от новите бизнес възможности и по-добрата връзка с общините. Проектът Data 4 Action развива силни връзки с енергийните доставчици – 14 от тях вече изразиха своята подкрепа за инициативата за сътрудничество в полза на Плановете за устойчиво енергийно развитие. Сред тях е и ESCO.EU.

 

Please read

Прочете следните публикации:

 

Интервюта
data4action_4_TPIBERDROLA Интервю с Франциско Оларега, Ръководител на институционалната делегация на Ибердола в Баския регион
връзка Google Traduction

февруари

2016

data4action_4_TPERDF Rhône-Alpes Bourgogne споделя опита в обмена на местни данни връзка Юли 2015
. .
Препоръки
.. .
data4action_4_TPПрепоръки . .
data4action_4_TPЕвропейска кръгла маса за споделяне на данни връзка Октомври 2015, Брюксел
. . .
Peer Learning Workshops
. .
data4action_4_TPСеминари за трансфер на знания за разпространението и ползването на данни връзка Ноември 2015, Торино
data4action_4_TPСеминари за трансфер на знания за управление на данни връзка Май 2015, Пловдив
data4action_4_TPСеминари за трансфер на знания за осъществяване на партньорства
връзка
Октомври 2014, Билбао

 

За повече информация, посетете Библиотеката

barre Energy data providers

 

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Andreas Andersson Интервюта, Luleå Energy Company
Giuseppe Gamba, Интервюта AzzeroCO2