Συνεργασία για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Είμαι Πάροχος ενεργειακών δεδομένων

 

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι πάροχοι ενεργειακών δεδομένων, θα κινητοποιηθούν για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μοντέλων συνεργασίας. Σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, θα μπορούν να παρέχουν ενεργειακά δεδομένα για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των περιφερειακών και τοπικών Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και να επωφεληθούν από επιτυχημένα μοντέλα συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές. Παρά το γεγονός ότι αυτή η ομάδα-στόχος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών φορέων, όλοι έχουν ως κοινό την πρόσβασή σε ενεργειακά δεδομένα που χρειάζονται οι δημόσιες αρχές για τον ενεργειακό σχεδιασμό. Μέχρι σήμερα τα ενεργειακά αυτά δεδομένα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για ιδία χρήση. Επιπλέον, οι πάροχοι είναι αντιμέτωποι με νέες συνθήκες αγοράς (π.χ.: απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, νέες ευκαιρίες για ενεργειακές υπηρεσίες, αυξημένο κοινό ενδιαφέρον για την προστασία του κλίματος). Αυτό το νέο πρότυπο θα θέσει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή βιώσιμων μοντέλων συνεργασίας για την ανταλλαγή δεδομένων. Οι πάροχοι ενεργειακών δεδομένων θα επωφεληθούν από νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και από μια καλύτερη και στενότερη σχέση με τους Δήμους – πελάτες τους. Οι εταίροι του έργου Data4Action έχουν επιλεχθεί λόγω ισχυρών δεσμών συνεργασίας με παρόχους ενεργειακών δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον 14 πάροχοι ενεργειακών δεδομένων ή σχετικές ευρωπαϊκές ενώσεις, όπως η ESCO.EU, έχουν ήδη εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή μοντέλων συνεργασίας για την ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της σύνταξης και υλοποίησης Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

 

Please read

DATA4ACTION δημοσιεύσεις:

Συνεντεύξεις . .
data4action_4_TPΣυνέντευξη της εταιρίας ERDF Rhône –Alpes Bourgogne για την ανταλλαγή τοπικών ενεργειακών δεδομένων Σύνδεσμος Ιούλιος 2015
 

Προτάσεις

.. .
data4action_4_TPΠροτάσεις για την βελτίωση της πρόσβασης σε ενεργειακά δεδομένα σύνδεσμος .
data4action_4_TPΕυρωπαϊκή διάσκεψη για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων Σύνδεσμος Οκτώβριος 2015, Βρυξέλλες
. . .
 

Εκπαιδευτικές ημερίδες

. .
data4action_4_TPΕκπαιδευτική ημερίδα για τη χρήση και διάχυση των ενεργειακών δεδομένων σύνδεσμος Νοέμβριος 2015,   Τορίνο
data4action_4_TPΕκπαιδευτική ημερίδα για την διαχείριση ενεργειακών δεδομένων σύνδεσμος Μάιος 2015, Φιλιππούπολη
data4action_4_TPΕκπαιδευτική ημερίδα για την προώθηση και δημιουργία  συνεργασιών με ενεργειακούς παρόχους σύνδεσμος Οκτώβριος 2014, Μπιλμπάο

 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στη Βιβλιοθήκη

barre Energy data providers

 

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Συνέντευξη με Andreas Andersson Interview, Luleå Energy Company
Συνέντευξη με Giuseppe Gamba, AzzeroCO2