Συνεργασία για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Είμαι Διαμεσολαβητής Σχεδιασμού

Οι Διαμεσολαβητές Σχεδιασμού, είτε πρόκειται για περιφερειακά ενεργειακά γραφεία, περιφερειακούς συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων, περιφερειακά γραφεία ενεργειακών στατιστικών, τμήμα ή διεύθυνση δημόσιου οργανισμού αρμόδιου για την παροχή δεδομένων ή ακόμη και συμβούλους στον τομέα του αειφόρου ενεργειακού σχεδιασμού, θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διευκόλυνση όσο και την οργάνωση συνεργασιών μεταξύ των παροχών ενεργειακών δεδομένων και των δημοσίων αρχών. Θα είναι σε θέση να αναπτύξουν υπηρεσίες δεδομένων και να προωθήσουν τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών όπως είναι τα παρατηρητήρια. Θα είναι σε θέση να παρέχουν την τεχνική υποστήριξη που χρειάζονται οι δημόσιες αρχές για την συλλογή, επεξεργασία και μοντελοποίηση δεδομένων για την εκπόνηση ΣΔΑΕ και θα διαθέτουν ικανότητες στη διαχείριση συνεργασιών μεταξύ εταίρων. Ως αποτέλεσμα της στενής σχέσης τους με τις δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους ενεργειακούς φορείς, καθώς και την εμπειρία τους στον ενεργειακό σχεδιασμό, θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν υπηρεσίες παροχής δεδομένων και να προωθήσουν τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών. Θα επωφεληθούν από επιπρόσθετες τεχνικές γνώσεις στην ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων, όπως προβλέπεται στο πακέτο εργασίας WP4, και θα είναι σε καλύτερη θέση να στηρίξουν τις δημόσιες αρχές στην ανταλλαγή δεδομένων για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό. Άλλοι φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ρόλο περιφερειακού διαμεσολαβητή ενεργειακού σχεδιασμού, θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πακέτο εργασίας WP5 που αφορά την αναπαραγωγή των δράσεων σε άλλες – εκτός του εταιρικού σχήματος – περιοχές.

 

Please read

DATA4ACTION δημοσιεύσεις:

Οδηγίες, προτάσεις και καλές πρακτικές . .
data4action_4_TPΑνάλυση των αναγκών και των εμπειριών σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για την εκπόνηση Σχέδιων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Σύνδεσμος Φεβρουάριος 2015
data4action_4_TPΣημαντικά ζητήματα στην ανταλλαγή δεδομένων για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό

 

Σύνδεσμος Φεβρουάριος 2015
Συνεντεύξεις . .
data4action_4_TPΣυνέντευξη της εταιρίας ERDF Rhône –Alpes Bourgogne για την ανταλλαγή τοπικών ενεργειακών δεδομένων  

Σύνδεσμος

 

Ιούλιος 2015

 

Ενημερωτικά Δελτία
data4action_4_TP6ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος 2017
data4action_4_TP5ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος 2016
data4action_4_TP4ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος 2016
data4action_4_TP3ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος Ιούλιος 2015
data4action_4_TP2ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος Ιούλιος 2015
data4action_4_TP1ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος Δεκέμβριος 2014

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στη Βιβλιοθήκη

 

Listen_EPF

[Widen the video screen to click on the bottom-right
button to activate sub-titles]

Συνέντευξη με Silvio DENIGRIS, Città Metropolitana di Torino
Συνέντευξη με Maria FABIANELLI, IRE Liguria SpA
Συνέντευξη με Matthieu Guedon, ALE Grand Lyon

 

 

 

Συνέντευξη με