Συνεργασία για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Data4Action Βιβλιοθήκη

 

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα σχετικά και χρήσιμα έγγραφα και εργαλεία που οι εταίροι του DATA4ACTION έχουν συγκεντρώσει.

Αυτά τα έγγραφα είναι ταξινομημένα ανά ενότητα. Τα έγγραφα στα οποία προηγείται το σύμβολο «4» αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του DATA4ACTION.

 

Οδηγίες, προτάσεις και καλές πρακτικές για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

data4action_4_TP

Ο Οδηγός Πρόσβασης σε Ενεργειακά Δεδομένα του έργου DATA4ACTION

Σύνδεσμος Φεβρουάριος 2017
data4action_4_TP

Παρουσιάσεις νέων κέντρων δεδομένων της περιφερειακής ενεργειακής
Περιλήψεις και πλήρεις εκθέσεις

Σύνδεσμος Ιανουάριος 2016
data4action_4_TP

Εκπαιδευτική ημερίδα για την χρήση και διάχυση ενεργειακών δεδομένων

Σύνδεσμος Νοέμβριος 2015, Τορίνο
data4action_4_TP

Θεματική συνάντηση εργασίας: Προωθώντας την αειφόρο ενέργεια – Ποιοτικά δεδομένα για την υποστήριξη τοπικών δράσεων

Σύνδεσμος Νοέμβριος 2015, Τορίνο
data4action_4_TP

Ευρωπαϊκή διάσκεψη για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Σύνδεσμος Οκτώβριος 2015, Βρυξέλλες
data4action_4_TP

Προτάσεις για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Σύνδεσμος Φεβρουάριος 2016
data4action_4_TP

Εκπαιδευτική ημερίδα για την διαχείριση ενεργειακών δεδομένων

Σύνδεσμος Μάιος 2015, Φιλιππούπολη
data4action_4_TP

Εκπαιδευτική ημερίδα για την προώθηση και δημιουργία συνεργασιών με ενεργειακούς παρόχους

Σύνδεσμος Οκτώβριος 2014, Μπιλμπάο
data4action_4_TP

Θεματική συνάντηση εργασίας – Πληροφοριακά συστήματα για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό και την βιώσιμη κινητικότητα

Σύνδεσμος Οκτώβριος 2014, Μπιλμπάο
data4action_4_TP

Σημαντικά ζητήματα στην ανταλλαγή δεδομένων για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό

Σύνδεσμος Φεβρουάριος 2015
Meshartility: Ευρωπαϊκό έργο με στόχο την συνεργασία δήμων με ενεργειακούς φορείς για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων Σύνδεσμος .

Οδηγίες, προτάσεις και καλές πρακτικές για την εκπόνηση και παρακολούθηση αειφόρου ενεργειακού σχεδιασμού

data4action_4_TP

Θεματική συνάντηση εργασίας – Παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Σύνδεσμος Μάιος 2015, Φιλιππούπολη
Οδηγός για την Υποβολή έκθεσης αναφοράς για την υλοποίηση και παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας [Σύμφωνο των Δημάρχων] Σύνδεσμος Μάιος 2014
Οδηγίες «Πως να αναπτύξετε ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)» [Σύμφωνο των Δημάρχων] Σύνδεσμος 2010
Οδηγός για την παρακολούθηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου [Ευρωπαϊκό έργο Climact-Regions] Σύνδεσμος 2011

Αναφορές

data4action_4_TP

Ανάλυση των αναγκών και των εμπειριών σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για την εκπόνηση Σχέδιων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)

Σύνδεσμος Φεβρουάριος 2015
Ανάλυση του Ευρωπαϊκού και των εθνικών νομοθετικών πλαισίων που επηρεάζουν την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων [έργο Meshartility] Σύνδεσμος Μάιος 2013
Προτάσεις για την βελτίωση της πρόσβασης σε ενεργειακά δεδομένα που απευθύνονται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών [έργο Meshartility] Σύνδεσμος Απρίλιος 2015

Ενημερωτικά Δελτία

data4action_4_TP6ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος 2017
data4action_4_TP5ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος  2016
data4action_4_TP4ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος  2016
data4action_4_TP

3ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION

Σύνδεσμος Δεκέμβριος 2015
data4action_4_TP

2ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION

Σύνδεσμος Ιούλιος 2015
data4action_4_TP

1ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION

Σύνδεσμος Δεκέμβριος 2014

Ενημερωτικά έντυπα

data4action_4_TP

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο DATA4ACTION

Σύνδεσμος Δεκέμβριος 2014
data4action_4_TP

Βίντεο παρουσίασης για το έργο DATA4ACTION

Σύνδεσμος  Σεπτέμβριος 2014

Ευρωπαϊκό Δίκτυο

ENERGee-Watch – Ευρωπαϊκό δίκτυο περιφερειακών παρατηρητήριων για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ενεργειακά δεδομένα Σύνδεσμος Δεκέμβριος 2014